Nabídka aktuálních rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů

Proplácení kurzů úřady práce

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám a za tím účelem si zvolit


a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést (§ 108 odst. 2 zák. 435/2004 Sb.).


O zvolenou rekvalifikaci je třeba žádat s dostatečným časovým předstihem (2-3 týdny) před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Jednání s rekvalifikačním zařízením je plně v kompetenci uchazeče/zájemce o zaměstnání.


Nedokončí-li uchazeč/zájemce o zaměstnání bez vážných důvodů rekvalifikační kurz či ukončí-li rekvalifikační kurz neúspěšně, hradí náklady rekvalifikace sám. Úřad práce hradí náklady rekvalifikačního kurzu pouze v případě úspěšného ukončení a získání osvědčení o absolvování rekvalifikace. Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč/zájemce o zaměstnání veden v evidenci úřadu práce. Po dobu trvání rekvalifikačního kurzu nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu při rekvalifikaci, ani úřad práce neproplácí další výdaje spojené s rekvalifikací.


Na Vaše vyžádání Vám obratem zašleme Potvrzení o ceně rekvalifikačního kurzu, které budete k vyřízení žádosti potřebovat.

Formulář UP zajem_o_zvolenou_rekvalifikaci (1)

 

Momentálně máme akreditované tyto programy:

Poradce zdravého životního stylu (mimo oblast zdravotnictví; v rozsahu180hodin teoretické výukya20hodin praktické výuky)

Marketingový specialista (100 hodin)

Daňová evidence (v rozsahu 40 hodin teoretické výuky)  

Daňová evidence (v rozsahu 80 hodin teoretické výuky)

 

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis