V současnosti se soustředíme především na moderní trendy v pedagogice a tíživá témata, která ze společnosti prostupují i do výchovy a vzdělávání žáků. Našim hlavním cílem je poskytnout aktuální informace a nástroje, které Vám mohou pomoci při pedagogické činnosti. 

Bereme Vás v úvahu při přípravě dalších nabídek – oceníme rady, náměty, necháme se inspirovat novými podněty.

Foto7180a              Foto7237a

Další vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP

Všechny naše semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT. Pokud ne, budete na tento fakt upozorněni v pozvánce na konkrétní akci.

Kopie platné akreditace vzděl. organizace

Akce na zakázku - školení pro sborovny

Pokud Vás některá z akcí osloví, neváhejte se na nás obrátit, domluvíme společně vhodný termín a místo konání. Máte jinou představu? Obraťte se na nás a domluvíme Vámi požadované téma s přihlédnutím k Vašim finančním možnostem.

Akce pro školní třídy

Besedy, projekty, exkurze pro školní třídy  připravené z nabídky zde , nebo sestavené na míru Vašim požadavkům.

Strategie vyšetřování šikany - úvod do problematiky

5.11.2020 9:00 - 5.11.2020 13:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Jiří Maléř

Obsah, program:

Definice šikany, rozdíly mezi šikanou a škádlením, trojrozměrný pohled na šikanu, vývojová stadia šikanování, nejčastější chyby při vyšetřování, přímé a nepřímé znaky šikanování, budování bezpečného klimatu v rámci třídy, komunity, skupiny, práce s pravidly, zkušenosti ze zahraničí, možná strategie vyšetřování, komunikace s rodiči agresorů, komunikace s rodiči oběti, práce s filmem.

V případě účasti pouze na tomto programu získáte osvědčení s platnou akreditací na 5 hodin. V případě účasti i na pokračujícím semináři dne 6.11.2020 získáte osvědčení s platnou akreditací v rozsahu 10 hodin.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Strategie vyšetřování šikany – kroky vedoucí k vyřešení šikany.

6.11.2020 9:00 - 6.11.2020 13:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Jiří Maléř

Obsah, program:

Devět kroků při řešení počáteční šikany, Krizové scénáře pro počáteční stadia, odhad závažnosti podle daných kritérií, krizový plán při výbuchu skupinového násilí, vedení rozhovorů s aktéry šikany, praktické vedení rozhovoru s obětí, práce se třídou, šikana z hlediska práva, práce s filmem.

Lze absolvovat i bez účasti na semináři 5.11.2020. Při absolvování seminářů 5.-6.11.2020 získáte osvědčení s platnou akreditací v rozsahu 10 hodin. Při absolvování semináře 6.11.2020 získáte osvědčení s platnou akreditací v rozsahu 5 hodin.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Práce s třídním kolektivem

10.11.2020 9:00 - 10.11.2020 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Jakub Švec

Obsah, program:

Učit je dnes čím dále tím těžší. Můžeme být dobrý češtinář, matematik, fyzik, výtvarník, sportovec či odborník na chemii, ale naše úsilí často hatí chování žáků. Žáci, kteří nedávají pozor, agresivní žáci, neukáznění žáci, partičky, které ve třídě bojují proti sobě. Na tomto semináři si ukážeme, jak pracovat se třídou a výukou tak, abychom jednak předešli výskytu nekázně žáků a případně ji zvládali v zárodku. Ukážeme si (a procvičíme), jak reagovat na odmlouvání, na věty "já to dělat nebudu", na nepracující žáky, na útočné chování žáků, na drzé poznámky či na to, když si žáci v hodině vyřizují navzájem účty ("on to neví, ty brďo, to je kus vola"). Kurz je prakticky a nácvikově orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků. Je zde rezervován i čas na řešení situací z praxe účastníků. Cílem je, aby si každý odnesl konkrétní sadu nástrojů, jak postupovat při práci s problémovou třídou. 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


LEGISLATIVA V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ

12.11.2020 9:00 - 12.11.2020 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, KArlovy Vary

Lektor(ka): RNDr. Milan Macek, CSc.

Obsah, program:

Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se zájmového vzdělávání, zjistí, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Zorientují se v povinné dokumentaci zájmové instituce, pochopí pracovněprávní postavení pedagogických pracovníků zájmových institucí.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Psychosomatika - když duše mluví řečí těla

12.11.2020 17:00 - 12.11.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Mária Adamkovičová

Obsah, program:

Zdravý životní styl. Psychosomatika aneb když duše mluví řečí těla. Bolí dítě před školou břicho až příliš často? Trpíte migrénami? Nemůžete se kvůli ztuhlým svalům pořádně hýbat? A není za tím vším náhodou naše pochroumaná psychika?

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Přechodové rituály

14.11.2020 9:30 - 14.11.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Helena Kumperová

Obsah, program:

Konflikty v rodině. Přechodové rituály.

Změny, které nás v životě čekají – porod, svatba, důchod, odchod dětí do školy, z domu, jak zvládnout změny, které s sebou přináší změnu našeho životního rytmu?

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Interaktivní tabule nemusí být jen drahé promítací plátno

26.11.2020 10:00 - 26.11.2020 14:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Ivana Hrubá Eliášová

Obsah, program:

Obsahem vzdělávací akce je seznámení účastníku se softwarem interaktivní tabule.. Praktický nácvik se softwarem a vytvoření vzorových, v praxi využitelných, didaktických materiálů. Informace o didaktických zásadách při práci s ohledem na věk žáků.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Dokumentace školy a legislativa

1.12.2020 9:00 - 1.12.2020 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, KArlovy Vary

Lektor(ka): RNDr. Milan Macek, CSc.

Obsah, program:

Systém právních předpisů upravujících vztahy v oblasti školství: právní řád ČR, právní předpisy upravující proces výchovy a vzdělávání, provázanost zejména s právními předpisy občanskoprávními, pracovněprávními a správněprávními. 

Aktuální právní úprava nejdůležitějších pracovně - právních předpisů: (zejména zákoníku práce; zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona, prováděcích vyhlášek a nařízení vlády apod.).

Možnost konzultace a diskuze.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Škola moderní didaktiky anebo alternativní a podporující výukové metody

9.12.2020 10:00 - 9.12.2020 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Robert Čapek, PhD.

Obsah, program:

Seminář je věnován úplnému základu práce učitele: dobré didaktice, především výukovým metodám. Právě metody, výukové aktivity, formy práce jsou tím, na čem se staví vyučování. Základem dobré výuky je mít dostatečné možnosti didakticky připravit učivo, získat zájem a motivaci žáků nabídkou správné vzdělávací nabídky.

 • Výukové metody a jejich zasazení do třídního klimatu
 • Alternativní a klasické vyučovací metody – jejich klady a zápory
 • ­Co je při vyučování důležité
 • ­Alternativní způsoby výuky – projektové vyučování, kooperativní učení, práce s textem, vzájemné učení žáků, povinné a nepovinné úkoly, kruhový systém, komunitní kruh a mnoho jiných.
 • Výukové metod alternativních škol (daltonské, waldorfské aj.)
 • Hodnocení alternativních metod
 • ­Vedení třídy při alternativních způsobech výuky
 • ­Diskuse

 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Rodina ve 21. století

12.12.2020 9:30 - 12.12.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Helena Kumperová

Obsah, program:

Rodina v 21.století – co trápí rodinu, např. budeme řešit soužití generací – co můžeme očekávat – má to své výhody i nevýhody.

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


English Vocabulary– Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině

21.1.2021 9:00 - 21.1.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Sylvie Doláková

Obsah, program:

Kurz se zabývá problematikou seznamování, upevňování a používání slovní zásoby. V kurzu vám představíme aktivity k procvičování a rychlému vybavování slovíček, zapamatování si „nezapamatovatelných slov“, rychlé zvládnutí velkého množství slovní zásoby. Dotkneme se problematiky žákovských slovníčků (včetně otázky transkripce), budeme pracovat s učením v souvislostech, představíme si bezpřekladové techniky a příklady vizualizace slovní zásoby

Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté náměty k využití v praxi ve školách.

 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Lateralita a její vliv na školní praxi

9.2.2021 9:00 - 9.2.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, KArlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová

Obsah, program:

Účastníci kurzu budou seznámeni s aktuálními teoretickými poznatky v oblasti laterality mozkových hemisfér. Seznámení se základními reflexy, které ovlivňují vývoj učení. Naučí se cvičení pro zmírnění vlivu zkřížené laterality, které zlepší proces učení.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Jarní prázdniny

1.3.2021 - 7.3.2021

Místo konání:

Lektor(ka): Není určeno

Obsah, program:

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Komunikace mezi školou a rodiči - jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním a konfliktům

8.3.2021 9:00 - 8.3.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PhDr. David Čáp, PhD.

Obsah, program:

Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Co rodiče od školy očekávají a co potřebují, co naopak potřebují vyučující rodičům sdělit. Jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním. Jak komunikovat s rozhořčeným či slovně agresivním rodičem, případně s rezignovaným či plačícím rodičem tak, aby bylo možné ve spolupráci pokračovat.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Šikana - mýty a realita

31.3.2021 9:00 - 31.3.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PhDr. David Čáp, PhD.

Obsah, program:

Jak ve škole vytvořit bezpečné klima - práce s ním v souvislosti s prevencí šikany. Diagnostika šikany, stádia ve vrstevnických skupinách.Proces šikany - jak může pedagog účinně zasáhnout v jednotlivých fázích tohoto procesu.Vedení rozhovoru s jednotlivými aktéry v procesu řešení šikany ve škole. Práce se vztahy ve třídě. Mýty a realita.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Čtení v 1. třídě

1.4.2021 9:00 - 1.4.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PaedDr. Hana Mühlhauserová

Obsah, program:

DATUM BUDE UPŘESNĚN - 03-04/2021

Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se čtením souvisí.

 • časový plán čtení (předčtenářské období, čtení velkých písmen, čtení malých písmen) 0,5 h -
 • Společně projdeme časový plán, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě učebnic, zaměříme se na uzlové body čas. plánu. vzdělávací cíle dle RVP – rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku 0,5 h
 • Prostudujeme, co říká o výuce čtení v 1. období RVP a cíl: ŽÁK ČTE PLYNULE S POROZUMĚNÍM PŘIMĚŘENÉ TEXTY rozfázujeme do 1. – 3. třídy. metody čtení (slabikování, hláskování, splývání), jakou metodu zvolit a proč 1 h
 • Na připraveném studijním materiálu prostudujeme všechny uznané metody čtení, jejich klady a zápory a budeme hledat odpověď na otázku, jakou metodu čtení v 1. třídě zvolit. metodický postup čtení: od přípravy na čtení, čtení písmen - slov až po čtení textů 2 h
 • Prakticky vyzkoušíme, jak zavést nové písmeno, jak přejít ke čtení slabik, celých slov a vět.
 • Ukážeme si, jak navodit písmeno s důrazem na zrakové vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci; jak zavést novou hlásku – s aspektem na sluchové vnímání a výslovnost.
 • Demonstrujeme práci s mřížkou, s motivačními obrázky, využití různých pomůcek, kartiček a také různých materiálů na vytváření písmen (modelína, drátky, puzzle, domina, omalovánky…).
 • Využijeme nové učebnice čtení a jednotlivé kroky a metodické postupy procvičíme na konkrétních cvičeních. jak trénovat porozumění textu – metody práce s textem (ANO-NE, pětilístek, barevné čtení, neúplné věty, hádanky, práce s obrázky, dokončování příběhů) 2 h 
 • Uvedené metody vyzkoušíme prakticky a ukážeme si ukázky prací dětí. ukázky čtení žáků, identifikace chyb, možnosti jejich nápravy 2 h
 • Při poslechu ukázek čtení různým způsobem, různými metodami a v různém období 1. třídy získáme informace, co musí učitel při čtení dětí sledovat. Na základě těchto informací se pokusíme čtení dětí posoudit z hlediska techniky a budeme hledat možnosti, jak pomoci napravit nedostatky.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


PSANÍ V 1. TŘÍDĚ – OD ČÁRY K PSACÍMU PÍSMU

2.4.2021 9:00 - 2.4.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PaedDr. Hana Mühlhauserová

Obsah, program:

Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co s psaním souvisí.

 • časově-tematický plán psaní (uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací písmo);  0, 5 h
 •  Společně projdeme časový plán psaní, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě nových učebnic, zaměříme se na uzlové body časového plánu. vzdělávací cíle psaní podle RVP  0, 5 h                                                                   
 • Prostudujeme, co říká o výuce psaní v 1. období RVP a cíle psaní rozfázujeme do 1. – 3. třídy.Aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi      1,5 h
 • Ukážeme si mnohé aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k rameni. Vyzkoušíme si, jak využít PET lahev, proužky krep. papíru, houbičky a modelínu. Zmapujeme problémy, které se mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s psaním vyskytnout, prodiskutujeme, jak je eliminovat.
 • Předáme si zkušenosti ohledně psacích pomůcek.Posloupnost GF prvků a metodický postup GF výcviku                                                            1,5 h
 • Důkladně prostudujeme všechny grafomotorické prvky a jejich uspořádání do čtyř skupin. Seznámíme se s možným metodickým postupem při grafomotorickém výcviku.Vhodné pomůcky, ukázky GF pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty      1,5  h
 • Předvedeme a v praxi si vyzkoušíme nové GF listy, na kterých budeme demonstrovat různé aktivity, využití různých materiálů a propojení psaní s říkadly, s pohybem ve prospěch,rytmizace, plynulosti a uvolnění.Metodický postup při nácviku psaní – spojité psací písmo, psací potřeby, písanky;           1,5 h                                 
 • Projdeme si nové písanky, budeme hledat odpověď na otázku: Čím psát?
 • Vyzkoušíme si postup nácviku psaní od jednotlivých písmen, přes psaní slov, vět, opis a přepis. Portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky   1  h
 • Prohlédneme si  vyplněné písanky a práce žáků, upozorníme na podstatné prvky, na možnosti hodnocení psaní. Předáme si vlastní zkušenosti.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis